PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS  
ราคาสีขาว      
ราคา  1,368,000  บาท    
ดาว์น  5 % คิดเป็น 68,400  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,299,600  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,945 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,899 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,570 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 19,685 บาท (ดอกเบี้ย 3.89 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ส่วนลด.ชุดแต่งให้ฟรี.
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 48,400 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 57,400 บาท*  

PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS  
ราคาสีขาว      
ราคา  1,368,000  บาท    
ดาว์น  10 % คิดเป็น 136,800  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,231,200  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 28,164 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 23,342 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,230 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,095 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลด.ชุดแต่งให้ฟรี.
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 116,800 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 125,800 บาท*  

PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS  
ราคาสีขาว      
ราคา  1,368,000  บาท    
ดาว์น  15 % คิดเป็น 205,200  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,162,800  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,960 บาท (ดอกเบี้ย 1.79 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,367 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,525 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,508 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลด.ชุดแต่งให้ฟรี.
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 185,200 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 194,200 บาท*  

PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS  
ราคาสีขาว      
ราคา  1,368,000  บาท    
ดาว์น  20 % คิดเป็น 273,600  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,094,400  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,068 บาท (ดอกเบี้ย 1.39 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,691 บาท (ดอกเบี้ย 1.59 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,924 บาท (ดอกเบี้ย 1.89 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,263 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลด.ชุดแต่งให้ฟรี.
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 253,600 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 262,600 บาท*  

PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS  
ราคาสีขาว      
ราคา  1,368,000  บาท    
ดาว์น  25 % คิดเป็น 342,000  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,026,000  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,222 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,340 บาท (ดอกเบี้ย 1.45 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,747 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,002 บาท (ดอกเบี้ย 2.09 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลด.ชุดแต่งให้ฟรี.
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 322,000 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 331,000 บาท*  

PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS  
ราคาสีขาว      
ราคา  1,368,000  บาท    
ดาว์น  30 % คิดเป็น 410,400  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  957,600  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,741 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 17,118 บาท (ดอกเบี้ย 1.45 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,697 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,068 บาท (ดอกเบี้ย 2.09 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลด.ชุดแต่งให้ฟรี.
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 390,400 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 399,400 บาท*  

PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS  
ราคาสีขาว      
ราคา  1,368,000  บาท    
ดาว์น  35 % คิดเป็น 478,800  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  889,200  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,259 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,895 บาท (ดอกเบี้ย 1.45 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,647 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,135 บาท (ดอกเบี้ย 2.09 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ส่วนลด.ชุดแต่งให้ฟรี.
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 458,800 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 467,800 บาท*  

ของแถมฟรีๆ      
1.ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน  
2.ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)5ปี  
3.ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล  
4.ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี
5.ฟรี.ค่าบำรุงรักษา5ปี(ฟรีของเหลว)
6.ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10%    
7.ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี    
8.ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%  
9.ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง    
10.ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น    
11.ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/ของ0แท้  
12.ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า    
13.ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน  
14.ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป    
15.ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน    
16.ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้  
17.ฟรี.ชุดแต่งสเกิตหน้า    
18.ฟรี.ชุดแต่งสเกิตหลัง    
19.ฟรี.ส่วนลด 20,000 บาท    
20.ฟรี vat ส่วนลด 2,000 บาท  

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 20,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด

*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ โทร.063-614-5636
ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 
มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอส์แลนด์.ค่ะ