Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  5 % คิดเป็น 75,950  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,443,050  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 33,612 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 27,960 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 24,312 บาท (ดอกเบี้ย 3.55 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 22,290 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 25,950 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 34,950 บาท*  

Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  10 % คิดเป็น 151,900  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,367,100  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 31,615 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 26,192 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,861 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,548 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 101,900 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 110,900 บาท*  

Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  15 % คิดเป็น 227,850  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,291,150  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,041 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,048 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,935 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,653 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 177,850 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 186,850 บาท*  

Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  20 % คิดเป็น 303,800  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,215,200  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,988 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,168 บาท (ดอกเบี้ย 1.89 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,096 บาท (ดอกเบี้ย 2.19 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,252 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 253,800 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 262,800 บาท*  

Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  25 % คิดเป็น 379,750  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,139,250  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,770 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,649 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,770 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,889 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 329,750 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 338,750 บาท*  

Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  30 % คิดเป็น 455,700  บาท  
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,063,300  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 23,118 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,273 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,585 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,830 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 405,700 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 414,700 บาท*  

Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  500,000  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,019,000  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,155 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,470 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,894 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,212 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 450,000 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 459,000 บาท*  

Pajero Sport 2.4 GT Premium  
ราคา  1,519,000  บาท    
ดาว์น  600,000  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  919,000  บาท  
ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,981 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,657 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,334 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,817 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด  
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท  
//วันออกรถจ่าย//    
เงินดาวน์ 550,000 บาท    
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)  
*จ่ายทั้งหมด 559,000 บาท*  

พร้อมของแถมฟรีๆ*-*      
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน    
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี    
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล    
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี  
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15%      
ฟรี.ค่าบำรุงรักษาของเหลว 5ปีหรือ 100,000กิโล
ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน      
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี      
ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%    
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง      
ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น      
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น      
ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า      
ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป      
ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้      
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน      
ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท    
ฟรี vat ส่วนลด 3,500 บาท      
ฟรี.ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด*มากับรถ    
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ      
           
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ      
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด      
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด      
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน  
ข้อมูลติดต่อ.        
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)      
โทร. 085-923-6444 ไลน์ orn8384    
อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
เว็บไซต์:  http://www.orn-mitsubishi.com

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 

บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ